K5 konsult erbjuder konsulttjänster inom verksamhetsstyrning. Verksamhetsstyrning innefattar allt från planering och budgetering, rapportering och analys till målstyrning.
Ett effektivt arbete med verksamhetsstyrning gör att du enklare följer upp, strukturerar och dirigerar ditt företags verksamhet i rätt riktning.

K5 konsult är ett oberoende konsultföretag som bildades 1996.
Vi erbjuder ditt företag konsulttjänster inom olika affärsprocesser som planering/budgetering, analys, modellering och rapportering - det vi kallar verksamhetsstyrning. Andra begrepp för verksamhetsstyrning är Corporate Performance Management (CPM) och Business Performance Management (BPM).

Ett effektivt systemstöd kan med rätt användning förenkla både uppföljning och styrning av verksamheten. K5 konsult tillför kompetens och resurser inom detta område och arbetar med marknadens bästa processtöd för att följa företags affärsprocesser.

Vår ambition är att ha ett långsiktigt samarbete med dig, för vi vet att det är då du har störst nytta av oss och våra kunskaper.