K5 konsult - lösningar som stödjer hela din beslutsprocess
Vi är specialiserade på att hämta information ur ditt IT-system och arbetet är inriktat på att skapa meningsfulla rapporter och beslutsunderlag åt dig. Om det behövs så genomför vi verksamhetsutredningar, annars använder vi det material du tillhandahåller. K5 konsult har lång erfarenhet av att stödja de olika processerna i ett företag genom att standardisera rapporteringen och analyserna. Våra konsulter har många års erfarenhet från IT-branschen och har sedan vi bildades haft en inriktning mot beslutsstöd.
Vi hjälper dig jämföra rätt saker för att kunna ta rätt beslut.
Vilka områden kan vi hjälpa dig med?
Vi arbetar med alla led inom verksamhetsstyrning och de områden vi kan hjälpa dig med är till exempel: analys och rapportering, budgetering, planering och styrkort/KPI. Vi hjälper dig även med projektledning, verksamhetsutveckling, utbildning och förvaltning. För budget- och planeringsprocessen har vi tagit f ram väl inarbetade modeller för att införa stödfunktioner när det gäller inmatning, uppföljning/ rapportering och analys.

Vilka system och produkter kan vi?
Vi arbetar idag med Hyperions produkter för budget och planering samt Business Intelligence (BI) mot medelstora och större företag. Vi använder även Cognos system, men kan också Microsofts, Business Objects och Outlooksofts produkter och kan anpassa dem efter dina behov.